Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 41, 1996 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

169-179 Nobelova cena pro Johna Nashe.  Milnor, John
180-197 Huygensův spis „De ratiociniis in ludo aleae‟ (K 300. výročí úmrtí Christiana Huygense).  Mačák, Karel
197-214 9 let vysokoteplotní supravodivosti.  Daniš, Stanislav
215-218 Situace didaktiky fyziky v Německu.  Weltner, Klaus
219-223 Jubilea a zprávy.  
223-224 Ze života JČMF.  
224-[224a] Nové knihy.  
[224b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo