Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Velichová, Daniela: Osma medzinárodná konferencia o technológiách v univerzitnej matematike. Votava, Milan; Hančl, Jaroslav; Volná, Eva: Seminář pro středoškolské profesory matematiky. Bečvář, J.; Rákosník, J.: Konference českých matematiků.
Partner of
EuDML logo