Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 2, 1957 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

137-143 Singularity diferenciální rovnice. II.  Hájek, Otomar
144-156 Křivky v Gaussově rovině [Pokračování].  Pišl, M.
156-166 Faktorové experimenty v průmyslovém výzkumu [Dokočení].  Beneš, Milan; Likeš, Jiří
167-178 Konstrukce některých vzorců a posloupností.  Zetěl, S. I.
179-188 Gell-Mannův a Paisův pokus o systematisaci elementárních částic.  Zieliński, Przemyslaw
189-197 Barevná centra v alkalických a stříbrných halogenidech [Dokončení].  Vacek, Karel
198-200 K objevení antiprotonu.  Janko, Ladislav
201-209 K theorii rozptylu protonů na protonech při velkých energiích.  
210-213 Detekce nabitých částic plynovými scintilačními počítači.  Nobles, Ralph A.
213-218 Charakteristiky scintilačních látek.  Swank, K.
219-223 Nové metody užité geofysiky.  Karus, J. V.
224-231 Rádiové záření z Jupitera.  Plavcová, Z.; Vokalová, E.
232-233 Nový radiový teleskop v Harvardu pracující na vlnové délce $\lambda = 21 cm$.  Tlamicha, A.
234-243 Život Bernarda Bolzana a jeho matematicko-přírodovědecké práce [Dokončení].  Veselý, František
244-248 Čtvrttisíciletí našeho technického školství.  Psota, František
249-257 Theorie pravděpodobnosti a matematická statistika v Polsku.  Fabian, František
258-259 Televisní novinky na milánském veletrhu 1956.  Kubíková, M.
259-260 Česko-polská konference fysiky pevných látek v Sopotu.  Vacek, Karel
260 Několik poznámek ke studiu fysiky v NDR.  Vacek, Karel
261-265 Z činnosti JČMF.  
266-[268a] Recense.  
[268b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo