Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 5, 1960 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

129-147 Lineární programování. II.  Bláha, Karel; Machek, Josef
147-157 Afinity v třírozměrném afinním prostoru [Dokončení].  Klucký, Dalibor
158-168 Scintilační detektory [Dokončení].  Šilar, Josef
[172a]-[172b] Spektrum a snímky Slunce [fotografie].  
169-174 Raketový výzkum krátkovlnného záření.  Růžičková, Blažena
174-184 O některých problémech kosmických letů [Dokončení].  
185-186 Co rozumíme pojmem exosféra?.  Tauer, Jaroslav
187-208 Filosofický obsah a význam teorie relativity.  Alexandrov, A. D.
209-212 První mezinárodní matematická olympiáda.  Zelinka, Rudolf
212-215 Strojové překládání v SSSR.  Melčuk, I.A.
216-221 Ze života vědy a techniky.  
222-226 Z činnosti JČMF.  
227-238 Recense.  
239-[240] Nové knihy.  
[240a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo