Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 5, 1960 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

629-643 O matematické logice.  Novikov, Petr Sergeevich
643-668 K teorii konečných automatů (neuronových sítí).  Mleziva, Miroslav
669-675 Početní pravítka.  Staňková, Jitka
676-697 Zákony zachování ve fysice plasmatu.  Kracík, Jiří
697-700 Několik poznámek o dosavadním vývoji palivových článků.  Fořt, Aleš
700-713 Měření dielektrické konstanty v pásmu centimetrových a decimetrových vln.  Bakule, Roman
713-718 Záporná absolutní teplota.  Frank-Kameněckij, D. A.
718-728 Historie vzniku elektretu.  Neruda, J.
728-733 Co uvidí a s čím se setká relativistický astronaut.  Rytov, S.M.
734-741 O některých problémech kybernetiky.  Berg, A. I.
741-750 Idealisace a abstrakce.  Gorskij, D. P.
750-756 Problém reality v kvantové fysice.  Omeljanovskij, M.
[757a] Alexandr Jakovlevič Chinčin [fotografie].  
757-759 Alexandr Jakovlevič Chinčin.  Gnedenko, Boris Vladimirovich
[760a] Igor Vasiljevič Kurčatov [fotografie].  
759-763 Igor Vasiljevič Kurčatov.  Neprašová, Marie
[764a] Matyáš Lerch [fotografie].  
764,765-771 K stému výročí narození Matyáše Lercha.  Frank, Ludvík
772-778 Ze života vědy a techniky.  
779-783 Z činnosti JČMF.  
784-790 Recense.  
[792a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo