Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 12, 1967 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

137-153 Kryogenní vývěvy, kondenzace a vázání plynu při hlubokých teplotách.  Pátý, Libor
154-157 Řízení vyučování fyziky na sovětských vysokých školách technických.  Šoler, Kliment
158-160 Modernizace školské matematiky ve Francii.  Blažek, Vladimír
161-163 Druhá konference čs. historiků vědy a techniky.  Folta, Jaroslav
163-164 Konferencia o konštruktívnej geometrii vo Varšave.  Berger, Ladislav
164-165 Osmdesátiny akademika Františka Čechury.  Rovný, Bohumil
165 Prof. dr. Jan Bílek šedesátníkem.  Havlíček, Karel
166-167 K šedesátinám prof. B. Havelky.  Malíšek, Vladimír; Miler, Miroslav
167 Šedesát let doc. Karla Rachače.  Masopust, Prokop
167-168 Zemřel doc. Jiří Levý.  Glivický, Josef
169-177 Nové knihy.  
178-[194] Z činnosti JČMF.  
[194a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo