Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 12, 1967 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

263-265 Československo-sovětská vědecká spolupráce ve fyzice.  
265-275 Úkoly a postavení matematiky, fyziky, jaderného výzkumu, geofyziky, astronomie a přístrojové techniky ve státním plánu badatelského výzkumu.  Vlachý, Jan
275-282 Analogie mezi kosmickými soustavami různých měřítek.  Široký, Jaromír
283-286 Některé speciální otázky dálkového studia fyziky na pedagogických fakultách.  Svoboda, Antonín
287-294 K otázce úvodního kursu fyziky na vysokých školách.  Fuka, Josef
295-296 O zařazování absolventů přírodovědecké fakulty na místa učitelů učňovských škol- matematický obor.  Hánová, Květoslava
296-297 Reforma vyučování matematice v Řecku.  Dušek, František
298-299 Škola ve světle současné vědecké a technické revoluce.  
300-312 Teorie eliptických funkcí u Weierstrasse.  Šmelhaus, Jiří
312-313 Marya Skłodowska-Curieová.  Běhounek, František
313-314 Zpráva o konferenci vydavatelů hlavních fyzikálních časopisů.  Matyáš, Miloš
314 Seminář o modernizaci učiva ve fyzice a o nových problémech v metodice vyučování fyzice.  Doležal, Miloš
315 14. biometrické kolokvium německé oblasti mezinárodní biometrické společnosti.  Malý, Vladimír
315-316 Čtvrtý sjezd matematické společnosti v NDR.  Dušek, František
316-317 75 let prof. dr. Aloise Gregora.  Konečný, František
317-318 K šedesátinám prof. dr. Emila Kašpara.  Vachek, Jaroslav
318-319 Složení nového ÚV MO.  
320-324 Nové knihy.  
325-326 Zprávy z poboček.  
[326a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo