Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 15, 1970 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

[1]-16 Základy afinní kinematiky v rovině.  Drábek, Karel; Pírko, Zdeněk
16-32 Difrakce pomalých elektronů.  Láznička, Mojmír
33-37 O neredukovatelnosti geometrie.  Jozífek, Vítěslav
38-40 Zprávy a jubilea.  
41-44 Nové knihy.  
 
Partner of
EuDML logo