Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 16, 1971 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

169-180 Geometrie a geodézie.  Nádeník, Zbyněk
181-186 O práci s nadanými posluchači na katedře matematické analýzy MFF KU.  Svatopluk Fučík; Jaroslav Milota; Břetislav Novák
187-191 Perspektivy získávání nových transuranů.  Tolar, Jiří
192-196 Amorfní látky.  Koc, Stanislav
197-201 Vyučování matematice v Japonsku.  Dušek, František
202-205 Realizácia Franck-Hertzových pokusov.  Szivós, Jozef; Benedek, Aleksej
206-210 Zprávy a jubilea.  
211-220 Ze života JČSMF.  
221-224 Nové knihy.  
 
Partner of
EuDML logo