Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 18, 1973 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-2 Do nového ročníku PMFA.  Kowalski, Oldřich
3-8 O Koperníkově heliocentrismu.  Horský, Zdeněk
9-17 O osmém Hilbertově problému.  Novák, Břetislav
18-26 Rudý posuv v astronomii.  Grygar, Jiří
26-31 Metastabilní kovové fáze.  Matyáš, Miloš
32-38 Vědeckovýzkumná práce v teorii vyučování matematice.  Vyšín, Jan
38-42 Problematika zkoušení a hodnocení vědomostí žáku ve fyzice.  Hniličková, Jitka
42-43 Metodická poznámka k jednému paradoxu klasickej štatistiky.  Baník, Ivan
43 Matematická meta olympiáda.  Vyšín, Jan
44-45 Fyzikální meta olympiáda.  Ouhrabka, Miroslav; Volf, Ivo
46-48 Jubilea a zprávy.  
49-52 Nové knihy.  
[52b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo