Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 18, 1973 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

177-184 Wilhelm Conrad Roentgen (K padesátému výročí úmrtí).  Kochanovská, Adéla
185-192 O desátém Hilbertově problému.  Havel, Ivan M.
193-197 Rádiové interferometry.  Olmr, Josef
198-201 Rozbor zloženia členstva JSMF.  Jukl, Vladimír
201-204 Mezinárodní kongres o vyučování matematice v Exeteru.  Kolibiar, Josef; Novák, Josef
204-211 Teorie vyučování fyzice v NDR.  Bednařík, Milan
212-215 Poznámka ke strojovému zkoušení.  Pecina, Václav; Šrubař, Jiří
216-219 Matematická meta olympiáda.  Vyšín, Jan
219-221 Poznámka k „metaolympiádě‟.  Nádeník, Zbyněk
221-227 Jubilea a zprávy.  
227-236 Ze života JČSMF.  
236-[236a] Nové knihy.  
[236b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo