Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 19, 1974 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-10 Problém poznání ve fyzice.  Úlehla, Ivan
11-21 O Schauderových bázích a jejich aplikacích.  Fučík, Svatopluk; Kufner, Alois
21-22 O jedenáctém a dvanáctém Hilbertově problému.  
22-28 O třináctém Hilbertově problému.  Zajíček, Luděk
29-36 Nové perspektivy a závazky matematiky.  Lick, Dale W.
36-44 Výuka matematiky v Sovětském svazu.  Sobolev, S. L.
45 Matematická meta olympiáda.  Vyšín, Jan
46-54 Jubilea a zprávy.  
55-60 Ze života JČSMF.  
[60b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo