Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 19, 1974 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

181-184 J. R. Oppenheimer (K 70. výročí narození).  Kolář, Pavel
185-187 Akademik Vladimír Kořínek, náš učitel a vzácný přítel.  Drbohlav, Karel
187-199 Matematické metody v psychologii.  Katětov, Miroslav
200-211 Spravodivosť - makroskopický kvantovomechanický jav.  Takács, Silvester
211-217 Diskuse.  Hilton, P. J.; Brieskorn, E.; Nagaraj, M.; Padmavally, K.
217-219 K modernizaci vyučovacích metod.  Švec, Vlastimil
219-222 Mezinárodní spolupráce ve vyučování astronomii.  Široký, Jaromír
223-224 Fyzikální metaolympiáda.  Ouhrabka, Miroslav; Volf, Ivo
224-225 Proslov při skleničce vína v Gdaňské radnici.  Sikorski, R.
225-228 Jubilea a zprávy.  
228-239 Ze života JČSMF.  
239-[240a] Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo