Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 19, 1974 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

301-307 K 30. výročiu SNP.  Fischer, Ján
308-312 K osmdesátinám akademika Petra Leonidoviče Kapici.  Pačes, Jaroslav
313-316 Sté výročí narození Bohumila Kučery.  Horák, Zdeněk
316-323 Aplikovaná matematika a doprava.  Černý, Ján
324-329 Náměty k středoškolské geometrii (Geometrické nerovnosti).  Nádeník, Zbyněk
330-334 Kalifornská státní universita v Berkeley.  Kučírek, Jan
334-338 Učebnice $\text{ALEPH}_0$.  Frantíková, Ludmila
339-342 Ze života JČSMF.  
343-349 Jubilea a zprávy.  
350-356 Nové knihy.  
[356b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo