Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 21, 1976 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

181-184 Základní výzkum a společenská praxe.  Alexandrov, Anatolij
185-191 Výsledky, plány a úkoly československé fyziky.  Sodomka, Lubomír
192-198 Význam základního výzkumu v oblasti jaderné fyziky.  Bogoljubov, N. N.
199-211 Súčasné trendy v algebre.  Birkhoff, Garrett
212-219 Myšlení a umělá inteligence.  Renc, Zdeněk
220-223 O přípravě učitelů matematiky v SSSR.  Viktora, Václav
223-228 Jubilea a zprávy.  
228-238 Ze života JČSMF.  
238-[240a] Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo