Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 22, 1977 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

121-135 Supravodivost a kvantování magnetického toku.  Weisskopf, Victor F.
136-139 Vysokoteplotní supravodivost.  Chalatnikov, Izák M.
139-150 O 19. a 20. Hilbertově problému.  Souček, Jiří; Souček, Vladimír; Stará, Jana
151-164 Co je moderní matematika?.  Hilton, Peter
164-168 Projekt CSMP [Dokončení].  Kussová, Blanka
168-171 Proč vyučovat astronomii?.  Gougenheimová, Lucienne
171-179 Jubilea a zprávy.  
179-180 Ze života JČSMF.  
180-[180a] Nové knihy.  
[180b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo