Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 23, 1978 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

121-123 O zaměření činnosti JČSMF v posledním období.  Novák, Josef
123-125 O činnosti JSMF v poslednom období.  Medek, Václav
126-129 200 rokov od narodenia Hansa Christiana Örsteda.  Rákoš, Matej
130-139 Nadreálná čísla [Pokračování].  Knuth, Donald E.
140-148 Matematický popis přirozených jazyků.  Sgall, Petr
149-152 Zemětřesení a seizmické stanice.  Buben, Jiří; Janský, Jaromír
152-155 Piata konferencia československých fyzikov.  Daniel-Szabó, Juraj
156-161 O horských stezkách a dálnicích, lidech a byrokratech.  
161-165 Vědeckovýzkumná práce v teorii vyučování matematice MFF UK.  Mikulčák, Jiří; Šedivý, Jaroslav
165-168 Typy učitelského studia matematiky.  Šedivý, Jaroslav
168-171 Jubilea a zprávy.  
172-179 Ze života JČSMF.  
179-180 Nové knihy.  
[180b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo