Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 27, 1982 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

241-243 30 let Československé akademie věd.  Bačkovský, Jindřich
244-248 Spolek matematiků a fyziků na Univerzitě Karlově před 120 lety.  Folta, Jaroslav
248-252 Sto let od narození W. Sierpińského.  Sedláček, Jiří
252-272 O riešení niektorých nerozhodnutelných topologických problémov.  Comfort, W. W.
273-281 Jádro matematiky.  Halmos, Paul R.
281-282 Sir William Henry Bragg (1862-1942).  Kraus, Ivo
282-289 25 let modernizačního hnutí ve školské matematice.  Jelínek, Miloš; Šedivý, Jaroslav
289-290 Jubilees and news.  
291-296 Ze života JČSMF.  
296-[300a] Nové knihy.  
[300b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo