Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 29, 1984 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-29 Počítačová simulace.  Malík, Marek; Benda, Zdeněk
29-40 O Hardyho nerovnosti.  Kufner, Alois
41-45 Počítače ve škole.  Papert, Seymour
46-47 Mezinárodní matematická soutěž ISTAM ´83.  Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
48-55 Jubilea a zprávy.  
56-59 Ze života JČSMF.  
59-[60a] Nové knihy.  
[60b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo