Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 33, 1988 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

185-194 Česko-slovenské vzťahy v teoretickej fyzike.  Petráš, Milan
195-223 Sjezdy JČSMF a JSMF. 2.část.  
223-228 Co je to Davidova zpráva.  Kowalski, Oldřich
228-233 Vieme ako třeba vyučovať geometriu?.  Gatial, Ján; Hejný, Milan
233-237 Jubilea a zprávy.  
237-238 From the life of the Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists.  
238-[240a] Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo