Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 33, 1988 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

241-248 Rozhovor s Jeanem-Pierrem Serrem.  Chong, C. T.; Leong, Y. K
249-267 Grafické znázornění atomu vodíku ve stacionárním stavu.  Dlouhá, Jarmila; Frei, Václav; Pihera, Václav
268-273 Stokesovy konstanty a tvar těles sluneční soustavy.  Burša, Milan
273-281 O jednom úniku od spojitosti.  Neubrunn, Tibor
282-285 Johann Radon.  Fuchs, Eduard; Netuka, Ivan
285-287 Jubilea a zprávy.  
287-290 From the life of the Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists.  
290-296 Nové knihy.  
[296b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo