Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 34, 1989 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

305-312 Oč vlastně jde v teorii Schrodingerových operátorů?.  Simon, Barry
313-335 Kombinatorika, zložitosť a náhodnost.  Karp, Richard M.
335-347 Netradiční pohled na Lorentzovu transformaci.  Novotný, Jan
347-349 Jubilea a zprávy.  
349-355 Ze života JČSMF.  
355-356 Nové knihy.  
[356b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo