Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 35, 1990 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

241-249 Co vlastně děláme, když děláme matematiku ?.  Snapper, Ernst
250-255 Současný stav a perspektivy nelineární analýzy v ČSFR.  Nečas, Jindřich
256-272 Nasloucháme Igoru Rostislavoviči Šafarevičovi.  Zdravkovska, Smilka
273-277 Erwin Schrödinger a Slovensko.  Zajac, Rudolf
277-279 Sir William Rowan Hamilton.  Dimitrić, Radoslav M.; Goldsmith, Brendan
280-285 Matematika zakořeněná v tajemnu.  Coughlin, Mary
285-301 O pojmu hmotnost (Hmotnost, energie, relativita).  Okuň, L. B.
301-303 Jubilea a zprávy.  
303-[304a] Ze života JČSMF.  
[304b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo