Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 35, 1990 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

177-191 Velká postava Gyorgye Pólyi.  Kahane, Jean-Pierre
192-212 Čtyřicet let tranzistoru.  Klier, Emanuel
213-215 Rozhovor s profesorom Brianom A. Barskym.  Velichová, Daniela
216-218 Integrativní přístup ke geometrii.  Turnau, Stefan
219-226 Príklad vzťahu teoretickej a aplikačnej hladiny vo vyučovaní matematiky na VŠT.  Hejný, Milan; Sabolová, Mária
227 Vráti sa čiarka do slovenských matematických textov?.  Riečan, Beloslav
228-236 Jubilea a zprávy.  
237-240 Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo