Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 37, 1992 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-10 Supratekuté hélium-3.  Lounasmaa, Olli V.; Pickett, George R.
10-11 Redakční poznámka k článku „Supratekuté hélium-3‟.  Skrbek, Ladislav
12-30 Analýza problémov lokálneho prehľadávania a ich heuristík.  Yannakakis, Mihalis
30-42 Setkání s profesorem Gustavem Choquetem.  Rokyta, Mirko
42-52 Geofyzikální a geologické představy o příčinách zemětřesení.  Procházková, Dana; Roth, Zdeněk
53-58 Premeny Filipa Lenarda.  Pöss, Ondrej
59-62 Astronom a geodet Jindřich Svoboda.  Jáchim, František
63-[64a] Jubilea a zprávy.  
[68f] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo