Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 40, 1995 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-10 Genetické algoritmy: nic pro biology.  Pospíchal, Jiří; Kvasnička, Vladimír
11-17 Rudinovy učebnice matematické analýzy.  Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
18-35 Kvantová mechanika netradičně.  Trchová, Miroslava; Jirútková, Lucie
36-42 Jak ochránit budoucnost (post)sovětské matematiky.  Veršik, A. M.; Viro, O. Ja.; Bokut, L. A.
42-45 O situaci v sibiřské matematice.  Bokut, L. A.; Veršinin, V.V.; Kutateladze, S. S.; Rešetňak, Yu. G.
46-51 Badatelské centrum pro „třetí svět‟ (International Centre for Theoretical Physics v Terstu - Ohlédnutí a perspektivy).  Hamende, A. M.
52-54 Jubilea a zprávy.  
54-[56a] Nové knihy.  
[56b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo