Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 41, 1996 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

57-73 O důkazech a pokroku v matematice.  Thurston, William P.
73-81 Důkazy, fyzika a věci kolem nich.  Atiyah, Michael F.; Borel, Armand; Friedan, Daniel; Gray, Jeremy J.; Hirsch, Morris W,; Mandelbrot, Benoit B.; Uhlenbeck, Karen; Thom, René
82-89 E. T. a infinitární Churchova teze.  Baer, Robert M.
89-95 Životní cesta prof. PhDr. Václava Dolejška.  Rozsíval, Miroslav
95-101 Rentgenová difraktometrie včera a dnes.  Valvoda, Václav
101-105 Postmoderní myšlení a fyzika.  Jelínek, Otakar
106-107 Gibbsův paradox.  Obdržálek, Jan
108-[112a] Jubilea a zprávy.  
[112b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo