Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 42, 1997 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

57-73 Život a dílo profesora dr. Čeňka Strouhala.  Strouhal, Eugen
74-89 Rukopisné přípravy profesora Čeňka Strouhala k přednáškovým pokusům z fyziky.  Těšínská, Emilie
90-102 Do nekonečna v konečném čase.  Saari, Donald G.; Xia, Zhihong (Jeff)
102-110 Přínos Bohumila Kučery k elektrochemii.  Heyrovský, Michael
110-[112a] Jubilea a zprávy.  
[112b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo