Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97C30
References:
[1] Bell, A.: Purpose and awareness. In: Hejný, M., Novotná, J. (Eds): Proceedings of European Research Conference on Mathematical Education, Faculty of Education Charles University, Prague 1997, str. 33–45.
[2] Brody, J., Hejný, M.: A Mathemati-cal Analysis of Problem Situations (ve dvou částech). GRKG Grundlagenstudien aus Kybernetik Geisteswissenschaft. Část 1.: Band 38, Heft 2, Juni 1997, 69–76. Část 2.: Band 38, Heft 3, 1997, 164–171.
[3] Dantzig, T.: Number. The Language of Science. The Free Press, New York 1953.
[4] Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E.: Edukacja matematetyczna dzieci. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
[5] Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava 1989.
[6] Hejný, M., Kuřina, F.: Konstruktivní přístupy k vyučování matematice. Matematika, Fyzika, Informatika 7, Březen 1998, str. 385–395.
[7] Hošpesová, A.: Protokoly experimentů. (nepublikováno).
[8] Křivohlavý, J., Mareš, J.: Komunikace ve škole. Brno, MU 1995.
[9] Noss, R., Hoyles, C.: Windows on Mathematical Meanings. Kluwer Academic Publishers, 1996.
[10] Rendl, M.: Vývoj počítání v první třídě. In: Zpráva projektu GAČR406/94/1417 "Žák v měnících se podmínkách současné školy" (1997), str. 171–228.
[11] Schwartz, J. L.: Intensive Quantity and Referent Transforming Arithmetic Operation. In: Number Concepts and Operations in the Middle Grades, NCTM, Lawrence Erlbaum Associates, USA 1991, str. 41–52.
[12] Tichá, M.: Entwicklung der Vorstellung von Bruchen und der Aufgabensammlung. In: Beiträge zur Mathematik Unterricht, Franz Becker, 1998 (v tisku).
[13] Urbańska, A..: O aktywności matematycznej dziecka przedszkolnego — na przykladzie ksztaltowania pojencia liczby. In: Problemy studiów Nauczycielskich, Wydawnictwo Naukowa WSP, Kraków, 1996, No 6.
[14] Vergnoud, G.: Algebra, additive and multiplicative structures. Is there any coherence at the early secondary level?. In: Hejný, M., Novotná, J. (Eds): Proceedings of European Research Conference on Mathematical Education, Faculty of Education Charles University, Prague, 1997, str. 33–45.
Partner of
EuDML logo