Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 44, 1999 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

265-272 Padací most mimo provoz: Matematika na odvrácené straně kultury.  Enzensberger, Hans Magnus
273-294 Interpolace — vývoj formulace problému a jeho řešení.  Kobza, Jiří
294-303 Wavelets.  Holman, Petr; Najzar, Karel
304-312 Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků konaný ve dnech 1. - 3. července 1999 v Hradci Králové.  
313-314 Cordatus Bohemus (13.11.1741 - 3.12.1804).  Půlpán, Zdeněk
315-334 Entropické relace neurčitosti.  Majerník, Vladimír; Richterek, Lukáš; Vlček, Martin
334-337 Středoevropská olympiáda v informatice.  Töpfer, Pavel
338-351 Ze života JČsMF.  
351-352a Jubilea a zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo