Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 45, 2000 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

177-187 Současná ekonometrie jako součást matematiky.  Prášková, Zuzana; Cipra, Tomáš; Dupačová, Jitka; Lachout, Petr
188-207 Obecná teorie derivování funkcí a měr na katedře matematické analýzy MFF UK.  Zajíček, Luděk
207-218 Počítačová lingvistika ve vztahu k informatice.  Panevová, Jarmila
218-231 Programování s omezujícími podmínkami — na cestě ke svatému grálu.  Barták, Roman
232-256 Sto let Baireovy věty o kategoriích.  Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
257-258 Open Problem Seminar.  Pyrih, Pavel
259-262 Jubilea a zprávy.  
262-263 Ze života JČMF.  
264-264 Nové knihy.  
 
Partner of
EuDML logo