Previous |  Up |  Next

Article

Title: Ještě jednou o Stanislavu Vydrovi a jeho době (Čtyři poznámky k jednomu článku) (Czech)
Title: Once more about Stanislav Vydra and his time (Four remarks to a paper) (English)
Author: Štěpánek, František
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2001
Pages: 159-162
.
Category: history
.
idZBL: Zbl 1055.01013
.
Date available: 2010-12-11T18:26:25Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141076
.
Reference: [1] Balada, F.: Profesor PhDr Karel Čupr zemřel.Časopis pro pěstování matematiky 81 (1956), 494–495.
Reference: [2] Čupr, K.: K dvoustému výročí narození Stanislava Vydry.Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 70 (1940–1941), D 233 – D 236.
Reference: [3] Čupr, K.: Stanislav Vydra a jeho doba.Práce Moravské přírodovědecké společnosti XIII (1941), č. 11, 28 str.
Reference: [4] Půlpán, Z.: Cordatus Bohemus. Stanislav Vydra $($13. 11. 1741 – 3. 12. 1804$)$.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 44 (1999), č. 4, 313–314.
Reference: [5] Rybička, A.: Stanislav Vydra $($Nástin životopisný$)$.Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky 1 (1872), 1–6.
Reference: [6] Veselý, F.: 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků.SPN, Praha 1962.
Reference: [7] Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na universitě Karlově v Praze.Věstník Královské české společnosti nauk, třída matematicko-přírodovědecká, roč. 1952, č. XIV, 40 str.
Reference: [8] Vydra, S.: Historia matheseos in Bohemia et Moravia cultae conscripta bons auditorum suorum.Praha 1778.
Reference: [9] Hevenesi, G.: Jiskry sv. Ignáce $($Citáty a reflexe$)$.Z latiny přeložil R. Kunert. Česká provincie TJ, Praha 1993.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_46-2001-2_7.pdf 223.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo