Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Balada, F.: Profesor PhDr Karel Čupr zemřel. Časopis pro pěstování matematiky 81 (1956), 494–495.
[2] Čupr, K.: K dvoustému výročí narození Stanislava Vydry. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 70 (1940–1941), D 233 – D 236.
[3] Čupr, K.: Stanislav Vydra a jeho doba. Práce Moravské přírodovědecké společnosti XIII (1941), č. 11, 28 str.
[4] Půlpán, Z.: Cordatus Bohemus. Stanislav Vydra $($13. 11. 1741 – 3. 12. 1804$)$. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 44 (1999), č. 4, 313–314.
[5] Rybička, A.: Stanislav Vydra $($Nástin životopisný$)$. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky 1 (1872), 1–6.
[6] Veselý, F.: 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků. SPN, Praha 1962.
[7] Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na universitě Karlově v Praze. Věstník Královské české společnosti nauk, třída matematicko-přírodovědecká, roč. 1952, č. XIV, 40 str.
[8] Vydra, S.: Historia matheseos in Bohemia et Moravia cultae conscripta bons auditorum suorum. Praha 1778.
[9] Hevenesi, G.: Jiskry sv. Ignáce $($Citáty a reflexe$)$. Z latiny přeložil R. Kunert. Česká provincie TJ, Praha 1993.
Partner of
EuDML logo