Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA, Praha 1978.
[2] Blom, G., Holst, L., Sandell, D.: Problems and Snapshots from the World of Probability. Springer-Verlag, New York 1994. MR 1265713 | Zbl 0785.60001
[3] Dějiny Francie. Nakladatelství Svoboda, Praha 1988.
[4] Jarník, V.: Diferenciální počet I. 7. vyd., Academia, Praha 1984.
[5] Jarník, V.: Integrální počet I. 6. vyd., Academia, Praha 1984.
[6] Jarník, V.: Integrální počet II. 3. vyd., Academia, Praha, 1984.
[7] Laplace, P. S.: Théorie Analitique des Probabilites. Vydáno jako 7. svazek Œuvres de Laplace, Imperie Royale, Paris 1814.
[8] Mačák, K.: Poznámky k formování teorie pravděpodobnosti v 17. a 18. století. Historie matematiky II, JČMF, Prometheus, Praha 1997.
[9] Machek, J.: A  letter across two centuries. Informační bulletin České statistické společnosti, anglická mutace, prosinec 1991, ročník 2, str. 1–8.
[10] Maistrov, L. E.: Probability Theory. A Historical Sketch. Academic Press, New York 1974. MR 0378008 | Zbl 0308.01001
[11] Hald, A.: A History of Mathematical Statistics from 1750 to 1930. Wiley, New York 1998. MR 1619032 | Zbl 0979.01012
Partner of
EuDML logo