Previous |  Up |  Next

Article

Title: Pierre-Simon de Laplace a inverzní pravděpodobnost (Czech)
Title: Pierre-Simon de Laplace and the inverse probability (English)
Author: Čihák, Michal
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 47
Issue: 1
Year: 2002
Pages: 9-21
.
Category: history
.
idZBL: Zbl 1055.01011
.
Date available: 2010-12-11T19:03:41Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141108
.
Reference: [1] Anděl, J.: Matematická statistika.SNTL/ALFA, Praha 1978.
Reference: [2] Blom, G., Holst, L., Sandell, D.: Problems and Snapshots from the World of Probability.Springer-Verlag, New York 1994. Zbl 0785.60001, MR 1265713
Reference: [3] : Dějiny Francie.Nakladatelství Svoboda, Praha 1988.
Reference: [4] Jarník, V.: Diferenciální počet I.7. vyd., Academia, Praha 1984.
Reference: [5] Jarník, V.: Integrální počet I.6. vyd., Academia, Praha 1984.
Reference: [6] Jarník, V.: Integrální počet II.3. vyd., Academia, Praha, 1984.
Reference: [7] Laplace, P. S.: Théorie Analitique des Probabilites.Vydáno jako 7. svazek Œuvres de Laplace, Imperie Royale, Paris 1814.
Reference: [8] Mačák, K.: Poznámky k formování teorie pravděpodobnosti v 17. a 18. století.Historie matematiky II, JČMF, Prometheus, Praha 1997.
Reference: [9] Machek, J.: A  letter across two centuries.Informační bulletin České statistické společnosti, anglická mutace, prosinec 1991, ročník 2, str. 1–8.
Reference: [10] Maistrov, L. E.: Probability Theory. A Historical Sketch.Academic Press, New York 1974. Zbl 0308.01001, MR 0378008
Reference: [11] Hald, A.: A History of Mathematical Statistics from 1750 to 1930.Wiley, New York 1998. Zbl 0979.01012, MR 1619032
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_47-2002-1_3.pdf 296.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo