Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 00A35
References:
[1] Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Portál, Praha 1998.
[2] Bourbaki, N.: Elements of the History of Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1994. MR 1290116 | Zbl 0803.01002
[3] Cantor, M.: Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Dritter Band. B. G. Teubner, Leipzig 1901.
[4] Church, A.: Introduction to Mathematical Logic. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1956. MR 1435972 | Zbl 0073.24301
[5] Dedekind, R.: Was sind und was sollen die Zahlen?. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1969. MR 0106846
[6] Edwards, C. H. Jr.: The Historical Development of the Calculus. Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin 1979. MR 0550776 | Zbl 0425.01001
[7] Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava 1990.
[8] Jarník, V.: Bolzano a základy matematické analýzy. JČSMF, Praha 1981.
[9] Juškevič, A. P.: Istorija matematiki 2. Nauka, Moskva 1970.
[10] Juškevič, A. P.: Istorija matematiki 3. Nauka, Moskva 1972. MR 0531889
[11] Kopáčková, A.: Pojem funkce u českých žáků. In: Sborník příspěvků ze 7. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, str. 123–129. JČMF, Plzeň 2000.
[12] Kopáčková, A.: Fylogeneze pojmu funkce. In: Dějiny matematiky, sv. 16. Matematika v proměnách věků, str. 46–80. Prometheus, Praha 2001.
[13] Medveděv, F. A.: Očerki istorii teorii funkcij dějstvitěľnogo peremennogo. Nauka, Moskva 1975.
[14] Peano, G.: Arbeiten zur Analysis und zur mathematischen Logik. BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1990. MR 1064937 | Zbl 0684.01018
[15] Potůček, J.: Vývoj vyučování matematice na českých středních školách v období 1900–1945, 2. díl. Pedagogická fakulta ZČU, Plzeň 1993.
[16] Schwabik, Š.: Několik postřehů k vývoji matematické analýzy v 19. století. In: Matematika v 19. století. (Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky.) Prometheus, Praha 1996.
[17] Schwabik, Š., Šarmanová, P.: Malý průvodce historií integrálu. Prometheus, Praha 1996. MR 1881937
[18] Youschkevitch, A. P.: The Concept of Function up to the Middle of the 19$^{th}$ Century. In: Arch Hist Exact Sci 16 (1976), str. 37–85. MR 0497639
Partner of
EuDML logo