Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo — Jezuité v Čechách. Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 1995.
[2] Simandlová, L.: Rekonstruovaná knihovna Heinricha Rantzaua. Handbuch der deutschen Buchbestaende in Europa, Bd. 1, Prag, Olms-Weidmann, Hildesheim – Zürich –– New York 1999.
[3] Voit, P.: Pražské Klementinum. Národní knihovna Praha 1990.
[4] Ruth, F.: Kronika královské Prahy a obcí sousedních, díl II. Vydání nakl. Lidové noviny, Praha 1995.
[5] Beneš, P.: Pasport “profesního domu” Malostranské nám. č. 25 (čp.  2), provedený v rámci projektové přípravy rekonstrukce objektu na zakázku Matematicko-fyzikální fakulty, Praha 1997. Zbl 0924.58060
[6] Praha na nejstarších grafických listech 1493–1757. Katalog výstavy Muzea hl. m. Prahy, Kreuzzieger, M., Praha 1996.
[7] Nevímová, P.: Soukromé sdělení, diplomová práce.
[8] Fechtnerová, A.: Představení profesního domu Praha Malá Strana od roku 1623 do zrušení řádu roku 1773. Miscellanea odd. rukopisů a vzácných tisků, Národní knihovna, Praha 1990.
[9] Preiss, P.: Soukromé sdělení, 2002. Zbl 1024.28004
[10] Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, díl I (A-K). Reedice 1999, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava.
Partner of
EuDML logo