Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Ciesla, E.: Pädagogische Vorlaufforschung zum Einsatz der Computer als Unterrichtsmittel im Physikunterricht. Physik in der Schule 1989, str. 54.
[2] Cooke, B. A.: Some ideas for using spreadsheets in physics. Physics Education 2/1997, str. 80.
[3] Gleich, P.: Das Praktikum — Höhepunkt der experimentellen Arbeit unserer Schüler. Physik in der Schule (1989), str. 306.
[4] Kolín, J.: Využití systému IP COACH ve výuce fyziky. MFI 1995, str. 201.
[5] Lustig, F., Lustigová, Z., Vlášek, P.: ISES — Intelligent School Experimental System. MFI 1991, str. 130.
[6] Panoš, M.: Paměťový osciloskop z PC nejen pro fyzikální praktikum. Praktická elektronika 6/2001, A Radio, str. 30.
[7] Panoš, M.: “Study of Geiger-Müller counter”. The use of PC in performing and analysing the experiment. WDS 00 Part IV, MFF UK Praha 2000, str. 602.
[8] Pešat, P.: Počítačem podporovaná výuka fyziky — kudy a kam?. Časové úvahy, TUL, Liberec 2001.
[9] Petřík, J.: Měření elektrických veličin počítači PC XT/AT/386/486 a zobrazení jejich časových závislostí. MFI 1992, str. 148.
[10] Richter, V.: Der Computer als universelles Meß- und Experimentiergerät. Physik in der Schule 1990, str. 395.
[11] Stříbrný, P.: Počítačově podporovaná laboratoř fyziky. MFI 1999, str. 495.
[12] Šťastný, F.: Využití Control Panelu při výuce přírodovědných předmětů. MFI 1997, str. 41.
Partner of
EuDML logo