Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Greene, B.: Elegantní vesmír. Mladá fronta 2001. Populárněvědecká kniha o teoretické fyzice a teorii strun zvláště.
[2] Polchinski, J.: String Theory. Dva svazky, Cambridge University Press 1999. Moderní učebnice teorie strun.
[3] Green, M., Schwarz, J., Witten, E.: Superstring Theory. Dva svazky, Cambridge University Press 1987. Klasická učebnice teorie strun. Zbl 0619.53002
[4] Motl, L.: Holografický princip. Vesmír 11/1998.
[5] Internetový archiv http://www.arxiv.org/: Kategorie “high-energy physics – theory” přináší denně asi 10 nových článků týkajících se přímo či nepřímo teorie strun.
[6] Články dostupné na webu http://lumo.matfyz.cz/struny
Partner of
EuDML logo