Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Staňková, E.: “Centrum vědy pro všechny” v brněnské Vaňkovce. PMFA 46 (2001), 345–346.
[2] Šolcová, A.: Per experimentum ad scientiam — Experimentem k poznání. Scénář a video, NTM, Praha 1992/3.
Partner of
EuDML logo