Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Cronbach, L. J.: Essentials of Psychological Testing. 4th Edition. Harper & Row, 1984. (Table 6.2, p. 170; formula 2.4.)
[2] Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Portál, s. r. o., Praha 2004.
[3] Zvára, K.: Měření reliability aneb bacha na Cronbacha. Inf. Bull. České statist. společnosti 13 (2002), č. 2, 13–20.
[4] Zvára, K., Anděl, J.: Souvislost výsledků přijímacího řízení s úspěšností studia na MFF. Pokroky mat. fyz. astronom. 46 (2001), č. 4, 304–312.
[5] Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika. 2. vydání. MATFYZPRESS, Praha 2001.
Partner of
EuDML logo