Previous |  Up |  Next

Article

Title: Přijímací zkouška z matematiky na MFF v roce 2004 (Czech)
Title: Entrance exams on mathematics at the Faculty of Mathematics and Physics in 2004 (English)
Author: Anděl, Jiří
Author: Zvára, Karel
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2005
Pages: 148-161
.
Category: other
.
.
Date available: 2010-12-11T21:00:34Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141263
.
Reference: [1] Cronbach, L. J.: Essentials of Psychological Testing.4th Edition. Harper & Row, 1984. (Table 6.2, p. 170; formula 2.4.)
Reference: [2] Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat.Portál, s. r. o., Praha 2004.
Reference: [3] Zvára, K.: Měření reliability aneb bacha na Cronbacha.Inf. Bull. České statist. společnosti 13 (2002), č. 2, 13–20.
Reference: [4] Zvára, K., Anděl, J.: Souvislost výsledků přijímacího řízení s úspěšností studia na MFF.Pokroky mat. fyz. astronom. 46 (2001), č. 4, 304–312.
Reference: [5] Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika.2. vydání. MATFYZPRESS, Praha 2001.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_50-2005-2_5.pdf 296.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo