Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Šimáně, Č.: Život mezi atomy aneb jak to vše u nás i jinde začalo. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., 2005.
[2] Plajner, Z.: Spektroskopie záření beta. Čs. Čas. Fys. 5 (1955), 328.
[3] Plajner, Z.: Magnetický spektrometr pro záření beta s krátkou čočkou. Čs. Čas. Fys. 5 (1955), 204.
[4] Plajner, Z., Brabec, V.: Spektrometr záření beta s velkou světelností. Čs. Čas. Fys. 10 (1960), 115.
[5] Plajner, Z., Malý, L.: Spektrometr záření beta s dvojitou fokusací. Čs. Čas. Fys. 10 (1960), 47.
[6] Řezanka, I., Špalek, A., Kuklík, A., Frána, J.: Magnetický spektrometr beta s dvojitou fokusací. Čs. Čas. Fys. 17 (1967), 43.
[7] Dragoun, O., Brabec, V., Feiferlík, V., Kuklík, A., Duda, F.: Cycle measurement of internal conversion electron spectra using an iron magnetic spectrometer. Nucl. Instr. Methods 116 (1974), 45.
[8] Kuklík, A.: Stabilizator magnitnogo polja beta-spektrometrov. Pribory i technika eksperimenta, No 4 (1967).
[9] Vobecký, M., Dragoun, O.: Příprava tenkých filmů. Jaderná energie, sv. 3, č. 12 (1957), 410.
[10] Varga, D., Kádár, I., Köver, Á., Czerny, I., Horik, G., Brabec, V., Dragoun, O., Kovalík, A., Adam, J.: Electrostatic spectrometer for measurement of internal conversion electrons in the 0,1–20 keV region. Nucl. Instr. Meth. 192 (1982), 277.
[11] Dragounová, N.: Precision HVDC Dividers and their Calibration. IEEE Trans. Instrum. Meas., bude publikováno v r. 2005.
[12] Brabec., V., Bergman, O., Grunditz, Y, Aasa, E., Karlssen, S.-E.: Transitions following the decay of ${}^{166}$Dy. Arkiv Fys. 26 (1964), 511.
[13] Špalek, A.: Effect of Scattering Processes on the Spectra of Electrons Emited from the Surface of Solids: Monte Carlo Calculations. Surface and Interface Analysis 15 (1990), 739.
[14] Dragoun, O., Špalek, A., Kovalík, A., Yakushev, E. A., Ryšavý, M., Frána, J., Brabec, V., Novgorodov, A.-F., Liljequist, D.: Scattering of 7.3 keV conversion electrons from a Co-57 source covered gradually by gold absorbers of various thicknesses. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B 194 (2002), 112.
[15] Řezanka, I., Špalek, A., Frána, J., Maštalka, A.: Radioactive decay of ${}^{129}$Cs. Nuclear Physics 89 (1966), 609.
[16] Adam, J., Kracík, B., Hoffmann, J.: Increasing of the gamma-ray detection sensitivity using an anti-compton spectrometr. Jaderná energie 30 (1984), 41.
[17] Vobecký, M., Maštalka, A.: Radiochemische Isolierungen I. Isolierung von Hafnium und Wolfram aus Producten von Abspaltung des Tantals. Collection Czechoslov. Chem. Commun 26 (1962), 186.
[18] Vobecký, M., Maštalka, A.: Radiochemische Isolierungen II. Chromatographische Isolierungen Seltener Erden. Collection Czechoslov. Chem. Commun. 28 (1963), 709.
[19] Frána, J., Řezanka, I., Vobecký, M., Maštalka, A.: $\gamma $-spectrum of neutrondeficient La isotopes of ${T_{1/2}\sim }$5 hours. Czech. J. Phys. B14 (1964), 652.
[20] Adam, J., Hnatowicz, V., Kugler, A.: Determination of the deuteron binding energy. Czech. Phys. 33 (1983), 465.
[21] Adam, J., Honusek, M., Špalek, A., Doynikov, D. N., Efimov, A. D., Kudojarov, M. F., Lemberg, J. K., Pasternak, L. A., Vorov, O. K., Zhovliev, U. Y.: Lifetimes and Structure of Se-74 excited states. Z. Physik A — Hadrons and Nuclei 332 (1989), 143.
[22] Wagner, V.: Kandidátská disertační práce. Řež 1990.
[23] Tlustý, P.: Kandidátská disertační práce. Řež 1988.
[24] Vénos, D., Srnka, D., Šlesinger, J., Zákoucký, D., Stehno, J., Severijns, N., Van Geert, A.: Performance of HPGe detectors in the temperature region 2–77 K. Nucl. Instr. Meth. in Physics Research A 365 (1995), 419.
[25] Vénos, D., Van Assche-Van Geert, A., Severijns, N., Srnka, D., Zákoucký, D.: The behaviour of HPGe detectors operating at temperature below 77 K. Nucl. Instr. Meth. in Physics Research A 454 (2000), 403.
[26] Dragoun, O., Ryšavý, M.: Padesát let výpočtů koeficientů vnitřní konverze záření gama. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 46 (2001), č. 3, 191.
[27] Dragoun, O.: Internal Conversion — Electron Spectroscopy. Adv. Electronics Electron Phys. 60 (1983), 1, ed. Peter W. Hawkes.
[28] Brabec, V., Dragoun, O., Ryšavý, M., Fišer, M., Kovalík, A., Czerny, I., Kádár, I.: The KLL Auger Spectrum of Manganese. J. Phys. A — Atoms and Nuclei 311 (1983), 37.
[29] Kovalík, A., Inoyatov, A., Novgorodov, A. F., Brabec, V., Ryšavý, M., Vylov, Ts., Dragoun, O., Minkova, A.: K-Auger spectrum of iron from the ${}^{57}$Co decay. J. Phys. B: At. Mol. Phys. 20 (1987), 3997.
[30] Brabec, V., Kracík, B., Vobecký, M.: Decay of ${\it Nd}^{140}\rightarrow {\it Pr}^{140}\rightarrow {\it Co}^{140}$. Czech. J. Phys. B (1960), 855.
[31] Frána, J., Řezanka, I., Plajner, Z., Špalek, A., Jursík, J., Vobecký, M., Maštalka, A.: The decay of ${}{132}$La. Nuclear Physics A94 (1967), 366.
[32] Dragoun, O., Špalek, A., Ryšavý, M., Kovalík, A., Yakushev, E. A., Brabec, V., Novgorodov, A. F., Dragounová, N., Řízek, J.: Search for an admixture of heavy neutrinos in the $\beta $-decay of ${}^{241}$Pu. J. Phys. G: Nucl. Part Phys. 25 (1999), 1839.
[33] Brabec, V., Ryšavý, M.: Effect of the Fermi Function on the Results of the $\beta $-Spectrum Evaluation. Europhys. Lett. 21 (8) (1993), 811.
[34] Řízek, J., Ryšavý, M., Brabec, V.: Effect of nuclear structure on the single particle $\beta $-transitions in deformed nuclei. Czech. Journal Phys. 45 (1995), 497.
[35] Dragoun, O., Fišer, M., Brabec, V., Kovalík, A., Kuklík, A., Mikušík, P.: A new method of valence state determination based on measurements of internal conversion electrons. Phys. Lett. 99A (1983), 187.
[36] Fišer, M., Brabec, V., Dragoun, O., Kovalík, A., Frána, J., Ryšavý, M.: Determination of ${}^{99\rm m}$Tc Valent Form in Solids by Measurement of Internal Conversion Electrons. Int. J. Appl. Radiat. Isot. 36 (1985), 219.
[37] Krišťák, J., Frána, J., Vobecký, M., Fišer, M.: Stanovenie stupňa vyhorenia uranu pomocou polovodičového detektora žiarenia gama. Preprint ÚJV 2164.R, 1969.
[38] Vobecký, M., Řanda, Z., Benada, J., Kuncíř, J.: Nondestructive neutron activation analysis of mineral materials I. Report ÚJV 2319 Ch, 1970.
[39] Frána, J., Vobecký, M., Řanda, Z., Benada, J., Kuncíř, J.: Instrumental neutron activation analysis of lunar samples by means of short activation. Radiochem. Radioanal. Letters 8 (1971), 97.
[40] Kučera, J., Havránek, V., Smolík, J., Schwarz, J., Veselý, V., Kugler, J., Sýkorová, I., Šantroch, J.: INAA and PIXE of atmospheric and combustion aerosols. Biol. Trace El. Res. 71–72 (1999), 233.
[41] Smolík, J., Schwarz, J., Veselý, V., Sýkorová, I., Kučera, J., Havránek, V.: Characterization of solid emissions from atmospheric fluidized — bed combussion of two Czech lignites. Environ. Sci. Technol. 33 (1999), 3543.
[42] Vlček, E., Valvoda, M., Čihák, R., Šmahel, Z., Ramba, J., Handzel, J., Cigánek, L., Sedláček, K., Betka, J., Němečková, A., Strejc, P., Knappová, M., Povýšil, C., Musil, J., Kučera, J., Soukal, L.: Bedřich Smetana — fyzická osobnost a hluchota. Vesmír, Praha 2001.
Partner of
EuDML logo