Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 50, 2005 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

177-181 Albert Einstein a Brownův pohyb.  Bílek, Oldřich
182-192 Systémy algebro-diferenciálních rovnic.  Simerská, Carmen
193-207 O triangulacích bez tupých úhlů.  Brandts, Jan; Korotov, Sergej; Křížek, Michal
208-221 O hodnotách a poselství vědy.  Jelen, Josef
221-236 Překvapení z didaktického výzkumu: Jak studenti „užívají‟ matematické definice.  Edwards, Barbara S.; Ward, Michael B.
237-253 50 let jaderné spektroskopie v Řeži.  Brabec, Vlastislav
254-260 Jubilea a zprávy.  
261-262 Ze života JČMF.  
262-264 Nové knihy.  
 
Partner of
EuDML logo