Previous |  Up |  Next

Article

References:
[V1] Vyčichlo, F.: Lineární přímkový komplex jako trojrozměrná varieta. Rozpravy II. třídy České Akademie věd, 1934.
[V2] Vyčichlo, F.: Sur une interprétation géométrique de la courbure projective d’une courbe plane. Bulletin de la Société mathématique de France 64 (1936), 1–12..
[V3] Vyčichlo, F.: Sur quelques propriétés algébriques des courbes du faisceau DarbouxS̄egre. Mathematica (Cluj) 12 (1936), 139–145.
[V4] Vyčichlo, F.: Invariants d’un champ tensoriel dans un espace projectif courbe (Invarianty tenzorového pole v projektivním prostoru). Čas. pro pěst. mat. a fys. 67 (1937/38), 26–61.
[V5] Babuška, I., Rektorys, K., Vyčichlo, F.: Matematická teorie rovinné pružnosti. NČSAV, Praha 1955. MR 0088181
[V6] Kounovský, J., Vyčichlo, F.: Deskriptivní geometrie pro samouky. JČSMF, Praha 1949, 1. vyd.
[1] Kejla, F.: Vzpomínka na prof. Dr. Františka Vyčichlo, DrSc., nositele Řádu práce. 125 let katedry matematiky a deskriptivní geometrie stavební fakulty ČVUT v Praze, 1977, 27–30.
[2] Drábek, K.: Nedožité pětasedmdesátiny prof. Františka Vyčichla. PMFA 25 (1980), 285–287.
[3] Babuška, I., Havlíček, K., Nožička, F.: Památce prof. RNDr. Františka Vyčichla. Čas. pro pěst. mat. 83 (1958), 374–387.
[4] Jelínek, M., Zelinka, R.: K odchodu profesora dr. Františka Vyčichla. Matematika ve škole (1959), 452–457.
[5] Havlíček, K.: Vědecká činnost prof. Dr. Františka Vyčichla. PMFA 4 (1959), 497–501.
[6] Zpráva komise, složené z prof. B. Bydžovského, V. Jarníka a V. Hlavatého o žádosti p. Dr. Františka Vyčichla o habilitaci z matematiky (geometrie). Archiv UK, Praha 1939.
[7] Archiv UK, inv. č. 158.
[8] Archiv AV ČR, Fond ČAVU, sign. III. C 824.
[9] Riečan, B.: Vyčichlova knižnica žije. PMFA 35 (1990), 169–170.
Partner of
EuDML logo