Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 50, 2005 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

265-269 Abelovu cenu v roce 2005 získal Peter Lax.  Křížek, Michal
270-279 O významu vnějšího fotoefektu pro dnešní fyziku a techniku.  Pavluch, Jiří
280-285 Catalanova domněnka dokázána.  Bugeaud, Yann; Mignotte, Maurice
286-293 Aktivita ve spodních vrstvách sluneční atmosféry.  Mészárosová, Hana; Sobotka, Michal; Kašparová, Jana; Karlický, Marian
294-300 Důkaz Brouwerovy věty metodou teorie grafů.  Drábek, Pavel
301-320 Magnetické chlazení.  Blažková, Michaela
321-325 Publikuj nebo zhyň - churavějící podnik?.  Gad-el-Hak, Mohamed
325-331 Hans Albrecht Bethe (2. 6. 1906 – 6. 3. 2005).  Pardy, Miroslav
332-340 Profesor František Vyčichlo podle archivních pramenů a ve vzpomínkách kolegů a žáků.  Kučera, Petr; Šolcová, Alena
340-348 Jubilea a zprávy.  
349-350 Ze života JČMF.  
351-352 Nové knihy.  
352a-352a Redakční rada Pokroků matematiky, fyziky a astronomie v jubilejním 50. ročníku.  
 
Partner of
EuDML logo