Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Sadil, J.: Planety. Historie objevu a poznávání Pluta. Orbis, Praha 1963, 324–326.
[2] Guth, V., Link, F., Mohr, J. M., Šternberk, B.: Astronomie I. Kapitola Uran, Neptun, Pluto se zabývá objevy a prvními výzkumy těchto těles. NČSAV, Praha 1954, 519–532.
[3] Dissertatio Cvm Nvncio Sidereo III, Pragae MMVI 12. VIII. – 25. VIII. Official newspaper of the IAU General Assembly 2006. No. 3, str. 3–5: Materiály komise pro definici planet — návrh rezoluce. No. 6, str. 3: Dialog o navržené rezoluci k definici planety. No. 9, str. 9: Konečná verze rezoluce k definici planety. No. 10, str. 1: Výsledky hlasování o konečné verzi k definici planety. Viz též http://astro.cas.cz/nuncius/, http://pluto.jhuapl.edu/ Zbl 1200.35170
Partner of
EuDML logo