Previous |  Up |  Next

Article

Title: Pluto je trpasličí planetou (Czech)
Title: Pluto is a dwarf planet (English)
Author: Příhoda, Pavel
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 52
Issue: 1
Year: 2007
Pages: 51-59
.
Category: astronomy
.
.
Date available: 2010-12-11T21:58:22Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141342
.
Reference: [1] Sadil, J.: Planety. Historie objevu a poznávání Pluta.Orbis, Praha 1963, 324–326.
Reference: [2] Guth, V., Link, F., Mohr, J. M., Šternberk, B.: Astronomie I.Kapitola Uran, Neptun, Pluto se zabývá objevy a prvními výzkumy těchto těles. NČSAV, Praha 1954, 519–532.
Reference: [3] : .Dissertatio Cvm Nvncio Sidereo III, Pragae MMVI 12. VIII. – 25. VIII. Official newspaper of the IAU General Assembly 2006. No. 3, str. 3–5: Materiály komise pro definici planet — návrh rezoluce. No. 6, str. 3: Dialog o navržené rezoluci k definici planety. No. 9, str. 9: Konečná verze rezoluce k definici planety. No. 10, str. 1: Výsledky hlasování o konečné verzi k definici planety. Viz též http://astro.cas.cz/nuncius/, http://pluto.jhuapl.edu/ Zbl 1200.35170
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_52-2007-1_5.pdf 368.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo