Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A50
References:
[1] Timoshenko, S.: History of Strength of Materials. Dover Publications Inc., New York 1983, str. 28–36.
[2] Beckmann, P.: Historie čísla $\pi $ (preklad anglického originálu). Academia, Praha 1998, str. 123–130.
[3] Singh, S.: Fermats letzter Satz (nemecký preklad anglického originálu). Carl Hanser Verlag, München – Wien 1998, str. 98–116.
[4] Hobst, E.: Methode der finiten Elemente im Stahlbetonbau. In: “Beton- und Stahlbetonbau” 95 (2000), č. 10, Ernst und Sohn, Berlin 2000, str. 572–583.
[5] Courant, R.: Kurs differenciaľnogo i integraľnogo isčislenija, 2. diel (preklad nemeckého a anglického vydania). Izdateľstvo “Nauka”, glavnaja redakcija fiziko-matematičeskoj literatury, Moskva 1979, str. 514–543.
[6] Kowal, S.: Matematika pro volné chvíle (preklad poľského originálu). SNTL, Polytechnická knižnice, řada I, sv. 114, Praha 1985, str. 246–255.
[7] Kolář, V., Sobota, J.: Stavební mechanika, díl IIB. STNL/SVTL, Praha 1965, str. 287–293.
[8] Hobst, E.: Okrajové podmínky a singularity — jak přesná je metoda konečných prvků?. In: Zborník seminára “Statika 2002”, SCIA CZ s. r. o., Praha/Brno 2002, str. 49–79.
[9] Hobst, E.: Modelovanie okrajových podmienok a singularít v metóde konečných prvkov. In: Zborník 2. seminára “Modelovanie stavebných konštrukcií 2002, SCIA SK s. r. o., Žilina 2002, str. 23–46.
[10] Moc, O.: Počítání Leonharda Eulera s nekonečnými součiny. PMFA 50 (2005), str. 27–43.
Partner of
EuDML logo