Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A55
References:
[1] Hobst, E., Hobstová, M.: 300. výročie narodenia Leonharda Eulera. PMFA 52 (2007), 89–99.
[2] Kolektív autorov: Harenberg — Aktuell 2005. Meyers Lexikonverlag, Mannheim-LeipzigK̄öln-Zürich 2004, s. 75, 164.
[3] Krengel, U.: Von der Bestimmung von Planetenbahnen zur modernen Statistik. Mathematische Semesterberichte 53 (2006), Berlin-Köln-Frankfurt, 1–16. MR 2219467 | Zbl 1101.01008
[4] Mikulášek, Z.: The benefits of the orthogonal LSM models. Institute for Theoretical Physics and Astrophysics, Masaryk University, Brno 2007, publikácia Odesského observatória, http://arxiv.org
[5] Dunnington, G. W.: The Sesquicentennial of the Birth of Gauss. The Scientific Monthly, Vol. XXIV, Washington and Lee University 1927, 402–414.
[6] Křížek, M., Luca, F., Somer, L.: 17 Lectures on Fermat Numbers. Springer-Verlag, New York, Inc. 2001, s. 196, 198. MR 1866957
[7] Brož, P., Procházka, P.: Metoda okrajových prvků v inženýrské praxi. Teoretická knižnice inženýra, SNTL, Praha 1987, s. 22.
[8] Kolář, V., Němec, I.: Modelling of Soil-Structure Interaction. Academia, Praha 1989.
[9] Rektorys, K. et al.: Přehled užité matematiky. SNTL, 1. vydanie, Praha 1963. MR 0158576 | Zbl 0175.15801
[10] Nazarov, A. A.: Osnovy teorii i metody rasčota pologich oboloček. Izdateľstvo literatury po strojiteľstvu, Leningrad-Moskva 1966.
[11] Kolektív autorov: Lexikon der Mathematik 2001. Spektrum, Akademischer Verlag Heidelberg-Berlin 2001, s. 249.
[12] Višňovský, P., Fausek, L., Šteiner, F.: Geodézie. Vysokoškolská učebnice, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1963.
[13] Fröba, S., Wassermann, A.: Die bedeutendsten Mathematiker. Marix Verlag, Wiesbaden 2007, s. 95.
[14] Dobrovolný, B.: Matematické rekreace. Technický výběr do kapsy (37), nakladatelství Práce, Praha 1961, s. 32.
Partner of
EuDML logo